14 Mart 2023 Hastane Randevuları İptal mi? 14 MART TIP BAYRAMI Doktorlar bugün çalışıyor mu? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl?

14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimlerin çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Randevu sisteminden hastane randevusu oluşturan vatandaşlar, hekimlerinin müsaadeli olup olmadığını araştırıyor. Pekala 14 Mart Tıp Bayramı hekimler çalışıyor mu? 14 MART TIP BAYRAMI Hekimler bugün çalışıyor mu? 14 Mart 2023 Hastane Randevuları İptal mi? 14 Mart Tıp Bayramı nasıl?

14 MART TIP BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

14 Mart Tıp Bayramı birinci defa 1919 yılında işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşmiştir. Tıbbiye üçüncü sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliği ile, tıp okulu öğrencileri işgali protesto etme emeliyle toplanmıştır. O devrin ünlü hekimleri da kendilerine dayanak vermiştir. Daha sonrasında 14 Mart Tıp Bayramı, tıp mesleğine mensup insanların yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. 1967 yılı itibariyle ise sırf 14 Mart günü değil, 14 Mart’ı içine alan hafta uzunluğu anmalar sürdürülmektedir.

İLK TIP BAYARAMI 1919’DA İTİLAF DEVLETLERİNE KARŞI KUTLANDI

Tıp Bayramı, birinci sefer 1. Dünya Savaşı sonunda, İstanbul’un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir yansısı olarak 1919 yılında kutlandı.

1919 yılında tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto etmiş ve periyodun ünlü hekimleri takviye vermiştir.

MODERN TIP OSMANLI’YA GEÇ GELDİ

14 Mart 1837 Tıp Bayramı ilan edilmeden evvel, Osmanlı tıbbı 15. ve 16. yüzyıllara kadar İslam tıbbının tesiri altında kalmıştır. Bu sırada Batı’da 14. yüzyılda İtalya’da başlayan Rönesans 15. ve 16. yüzyıllarda bütün Avrupa’ya yayılmıştı ve tıp alanında birçok buluş kaydedilmişti.

Osmanlı’da ise 17. yüzyıldan itibaren her alanda ortaya çıkan bozulmalar tıp dünyasında da tesirini göstermiş ve tıp medreseleri doktor yetiştiremez olmuştu.

19. yüzyıla gelindiğinde tıp eğitimde durum pek iç açıcı değildi. III. Selim vaktinde yeni tıp eğitimi veren bir Tıphane açılması düşünüldü. Anatomi yasağından çekinen III. Selim buna cüret edememiş ve Rumlara tıp fakültesi kurması için müsaade verdi.

O periyodun hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi Tıphane kurulması için gayret sarf etmiş ve II. Mahmut vaktinde 1827’de bu emeline ulaşmıştır.

14 MART TIP BAYRAMI HEKİMLER ÇALIŞIYOR MU?

14 Mart Tıp Bayramı’nın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 14 Mart gününde tabipler vazifeleri başındadır. O gün tatil yapılmaz. 14 Mart günü yalnızca kimi tıp fakülteleri tatil kararı alır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir